Waarom extern advies?

Een bedrijf leiden is vandaag de dag niet meer zo evident, we worden geconfronteerd met een steeds uitgebreidere wet- en regelgeving, een globalere marktsituatie met meer concurrentie uit het buitenland en we moeten, zeker in België, met zo weinig mogelijk personeel een zo hoog mogelijk rendement realiseren om competitief te blijven. Dit is alles zijn uitdagingen die een zaakvoerder en zijn management team moeten aangaan. Om de kansen op succes te verhogen is het belangrijk dat beslissingen genomen worden op basis van reële informatie uit de bedrijfsprocessen. Continue verbetering is noodzakelijk om te groeien en competitief te blijven.

Een gepast managementsysteem kan hierbij helpen, vanuit een procesbenadering op zoek gaan naar verbetering. Plan-Do-Check-Act, de deming circle is hierbij de rode draad. Dit geldt niet alleen voor een kwaliteitsmanagementsysteem maar eveneens voor de zorg voor het milieu met een milieumanagementsysteem, de beveiliging van uw belangrijke data via een informatieveiligheidssyteem of het welzijn van uw medewerkers in kader van arbeidsveiligheid.

Een extern adviseur gaat u als het ware vanuit een helikopterbeeld naar uw onderneming laten kijken, onbevooroordeeld, van buiten de organisatie met een arendsoog.

Hij zoekt de knelpunten en gaat samen met de betrokkenen deze ook oplossen.

Wat betekent auditing?

Audits zijn er in alle maten en vormen. De meest bekende zijn financiële audits uitgevoerd door de bedrijfsrevisoren en de certificatie-audits uitgevoerd door auditoren van de certificatiebureau ’s.

Maar waarom niet eens een audit laten uitvoeren bij uw leverancier om zeker te zijn dat u een partner hebt gekozen waarop u kan vertrouwen. Dit zijn de leveranciersaudits.

En wat met de verplichte interne audits die elke managementsysteem vereisen. U kan ze zelf uitvoeren, een aantal medewerkers hiervoor laten opleiden of u kan kiezen om ze ons te laten uitvoeren. Een externe blik is immers kritischer en zorgt nooit voor belangenconflicten in de organisatie. Het is voor een medewerker immers niet evident het werk van zijn baas of collega te beoordelen.

Het doel van een audit is altijd zwakke plekken in de processen te identificeren en oplossingen voor te stellen om de organisatie efficiënter te maken.